Cor 70 Abisagrada

Categoría > Fiestras e portas abisagradas

Sistema de fiestra abisagrada de 70 mm, cuxa potente capacidade de illamento, cun valor de transmitancia de marco de só 1,7 Wm²K, acádase grazas á perfecta conxunción e deseño de perfilería de aluminio, variñas de poliamida tubulares de 35mm, xuntas de estanqueidad tubulares E.P.D.M. e un sistema de espuma de poliolefina colocada perimetralmente no galce do vidro.

Posibilidade de follas e xunquiños rectos e achafranados.

Inicio de sesión