Tamiz

Categoría > Mallorquinas

Sistema de contraventá de lama fixas ou orientables, de uso exterior, con todas as posibilidades de apertura e gran rapidez de montaxe.

Este sistema con 47mm no marco e 40mm na folla rasa polo exterior e solapa polo interior.

A cámara é especial, non europea.

A folla non ten á, o que facilita o seu traballo e evita o investidor. No entanto no nó central é necesaria a colocación dun perfil de batente que impida o paso da luz.

Inicio de sesión